Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат:

  • Ажил горилогч нээлттэй ажлын байр үзэх
  • Холбогдох анкетыг бөглөнө. Анкетыг гараар болон цахим хэлбэрээр бөглөх боломжтой.
  • Анкетын шалгаруулалт хийх. Анкет хүлээн авах сүүлийн ажлын 3 өдрийн дотор хийнэ.
  • Анхан шатны ярилцлага. Анкетын шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчийг анхан шатны ярилцлаганд урих
  • Мэргэжлийн шалгалтын тест. Шаардлагатай ажлын байранд мэргэжлийн шалгалт авна.
  • 2 дахь шатны ярилцлага. Анхан шатны ярилцлага, мэргэжлийн шалгалтанд тэнцсэн ажил горилогчийг 2 дахь шатны ярилцлаганд урих
  • Ажилд авах санал. Сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчтой утсаар холбогдож саналаа хэлнэ.
  • Ажилд авах. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна.
  • Монос группийн ажилтан боллоо. Танд баяр хүргье.