Чацаргана жимсэнд агуулагдах үр нь маш олон төрлийн эрүүл мэндэд ашигтай

Research

Чацаргана жимсэнд агуулагдах үр нь маш олон төрлийн эрүүл мэндэд ашигтай

Чацаргана жимсэнд агуулагдах үр нь маш олон төрлийн эрүүл мэндэд ашигтай найрлагатай бөгөөд үрийн тос гарган авахад ихэвчлэн ашигладаг. Үрийн тосонд Кальци, Фосфорын шингээлтийг дэмждэг Витамин E, ...

ЧАЦАРГАНА ЖИМС НЬ КОРОНА ВИРҮСИЙН ЭНЕРГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР БОЛОХ ПУРИНЫГ ДАРАНГУЙЛЖ, ӨСӨЛТ ҮРЖИЛИЙГ СААТУУЛДАГ.

Research

ЧАЦАРГАНА ЖИМС НЬ КОРОНА ВИРҮСИЙН ЭНЕРГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР БОЛОХ ПУРИНЫГ ДАРАНГУЙЛЖ, ӨСӨЛТ ҮРЖИЛИЙГ СААТУУЛДАГ.

Чацаргана ба Covid-19 судалгаа Саяхан хийгдсэн судалгаагаар Чацаргана жимсэнд байх лактик хүчлийн бактер нь коронавирүсийн энергийн эх үүсвэр болох пуриныг дарангуйлж байгааг судалгаагаар тогтоосон...

COVID-19-н хүндрэлийн үед өндөрт тунтай витамин С үр дүнтэй эмчилгээ болж байна.

Research

COVID-19-н хүндрэлийн үед өндөрт тунтай витамин С үр дүнтэй эмчилгээ болж байна.

Австралын үндэсний мэдээ: Ковид-19-н халдвартай, сепсисээр хүндэрсэн өвчтөнд витамин С өндөр тунгаар эмчилгээ хийхэд гайхалтай сайжрал үзүүлэв. 2020 оны 12 сарын 3 өдөр Профессор Rinaldo Be...