Эмийн зохистой хэрэглээний зөвлөгөө

Эмийн зохистой хэрэглээ, түүний ач холбогдол

Эм гэж юу вэ?

Эм гэдэг нь аливаа өвчнийг эмчлэх зорилгоор тодорхой тун хэмжээгээр хэрэглэдэг онцгой бүтээгдэхүүн. Эмийг зөв сонгон зөв хэрэглэсэн тохиолдолд эмчилгээний үр дүнд хүрэх болно.

Эмийн зохистой хэрэглээ гэж юу вэ?

Эмийн зохистой хэрэглээ гэдэг нь тухайн хүний нас, биеийн онцлог, илэрсэн шинж тэмдэг, зовиур зэргийг харгалзан эмчийн жороор тухайн өвчинд тохирох эмийг зохих тун хэмжээгээр тодорхой хугацаагаар хэрэглэхийг хэлдэг.

Эмийг яагаад зохистой хэрэглэх шаардлагатай вэ?

Эмийг зүй бус хэрэглэх гэдэгт:

 • Эмийн хэрэглэх зааврыг баримтлахгүй өөрөө дур мэдэн хэрэглэх
 • Өвчний шинж тэмдэг зовиур нь багассан тохиолдолд хэрэглэхээ зогсоох
 • Дур мэдэн хэрэглэх 
 • Эмийн талаарх мэдлэг багатай олон эмийг нэг дор хэрэглэх
 • Эмийг хэтэрхий их хэмжээгээр хэрэглэх
 • Ижил найрлагатай эмүүдийг хавсран хэрэглэх зэргийг хамруулна.

Эмийг зүй бус хэрэглэсэний үр дагавар:

 • Тухайн өвчин нь хүндрэх, архагших
 • Эмэнд дасалттай болох /антибиотик/ 
 • Эмчилгээний үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх
 • Эмнээс харшил өгөх
 • Эмний гаж нөлөө илрэх 
 • Эмчилгээний зардал өсөх

Эмийг яаж зөв сонгох вэ?

 • Эмчийн зөвлөсөн эмийг сонгон хэрэглэх
 • Эмчийн зааврын дагуу хэрэглэх