Монос эмийн үйлдвэр ISO 9001:2015 стандартын "Баталгаажуулалтын аудит" амжилттай болж өндөрлөлөө

Blog Single

       Чанарын Менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартын "Баталгаажуулалтын аудит" амжилттай болж өндөрлөлөө. Монос Эмийн Үйлдвэр нь анх 2015 онд Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлж үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулан ажилласаар ирсэн билээ. Энэ удаагийн Олон Улсын Баталгаажилтын аудит нь 2021 оны 12-р сарын 09-10ны өдрүүдэд хийгдсэн ба Канад улсад төвтэй PECB -ийн Монгол дахь итгэмжлэгдсэн аудитор Ж.Алтангэрэл ажиллав. Аудитын үйл ажиллагааны үр дүнд цаашид сайжруулах боломжууд, удирдлагын тогтолцоо тогтвортой хөгжлийн дараа дараагийн шатуудад хөгжих зэрэг олон сайхан санаа, сайжруулалтыг дагуулах өгөөжтэй билээ.

Хуваалцах: