Монос Группийн удирдлагууд энэ сарын 25-аас 29 ны өдрүүдэд БНСУ-д ажиллаж байна.

Blog Single

Монос Группийн удирдлагууд энэ сарын 25-аас 29 ны өдрүүдэд БНСУ-д ажиллаж байна. Айлчлалын хүрээнд Солонгосын Үндэсний Уламжлалт Эмийн Хөгжлийн Хүрээлэн (National Institute for Korean Medicine Development), Дэгү Уламжлалт анагаах ухааны их сургуулийн био судалгааны төв болон Монос Эмийн Үйлдвэр хоорондын хамтын судалгаа хөгжүүлэлт, уламжлалт эмийн технологи, бүтээн байгуулалт, Смарт эмийн ургамлын тарималжуулалтын чиглэлээр хамтран ажиллах уулзалт, хэлэлцээрүүдийг хийж байна.

#MonosGroup #монголоюунсэтгэлгээгдэлхийд

#МоносЭмийнҮйлдвэр #ЭмҮйлдвэрлэлийгДэлхийнЖишигт

Хуваалцах: